Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

lördag 13 oktober 2012

Story wheel

Har funderat en del på hur det gick när jag arbetade med tre barn om att göra en saga. Hur ska jag tänka vidare? Har hittat en app som heter "Story wheel". Det är ett väldigt enkelt upplägg. Med hjälp av färdiga bilder som stöd så gör du din egen saga.
Du väljer att du vill göra en saga. En meny kommer upp med olika teman, endast en finns tillgänglig i gratis versionen. De tre övriga går att köpa för 7 kr vardera. När du valt tema så väljer man hur många som ska vara med att göra berättelsen, högst fyra namn finns möjliga. Nu kommer du fram till att göra den första sidan. Du drar med fingret så att ett hjul snurras. Där hjulet stannar finns en bild som du nu kan spela in en text till. När du är klar trycker man fram att det är nästa persons tur, samma sak genomförs upp till högst tolv gånger. Vartefter en sida är klar kan du se bilderna vid sidan av i en spalt - som en påminnelse av vad som varit. När hela sagan är färdig får man skriva vad man tycker berättelsen ska heta och den sparas i ett "bibliotek". Den är nu redo att läsas upp!
Min tanke nu är att presentera den här appen med "mina" tre barn på förskolan. I den här appen kommer vissa delar att vara "serverade" till skillnad från förra gången. Kan de vara intressant ändå, eller kanske lättare att göra en saga i den här? Vissa delar, som att rita, kändes svårt sist. Hur blir det den här gången? Beroende på vad du som pedagog har som syfte så passar olika appar bra vid olika tillfällen. Jag provar en app till och ser hur de går...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar