Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

måndag 22 oktober 2012

Sock pulpets hjälper barnen att återberätta!

Vi har använt oss av sock puppets som hjälp för de små barnen att återberätta vad de gjort under dagen.
Vi hade en stund innan maten när vi satt och pratade och vi upptäckte att de små barnen inte hade så lätt att berätta för varandra vad de gjort under dagen.

Med hjälp av sock puppets blir det lättare att komma ihåg och ett roligare sätt att lyssna på. Alla blir delaktiga och lyssnade på, även de yngsta barnen eller de som eventuellt är senare i sin språkutveckling kan vara delaktiga och röra figurerna som finns i appen.

Många bitar tränas i den här , samarbete, turtagning, språk, matematik mm. är några av delarna från läroplanen som kan kopplas direkt till appen.  Minnesträning samt att våga prata inför andra, spela upp och höra sig själv och  förmågan att vänta på sin tur och prata med andra är ytterligare bitar som övas med hjälp av den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar