Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

Våra favoritappar

Matematik- Förskola
Matematik- F-3
Matematik- 4-6
Matematik- 7-9


No/Natur - Förskola
No/Natur - F-3
No/Natur - 4-6
No/Natur - 7-9


 Mönster/Bild/Musik/Film - Förskola

Mönster/Bild/Musik/Film - F-3

Mönster/Bild/Musik/Film- 4-6
Mönster/Bild/Musik/Film- 7-9


SO - Förskola
SO - F-3
SO - 4-6
SO - 7-9


Svenska - Förskola
Svenska - F-3
Svenska - 4-6
Svenska - 7-9

Engelska - Förskola
Engelska - F-3
Engelska - 4-6
Engelska - 7-9