Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

söndag 13 april 2014

Grow garden

Jag har fått ett tips om att ladda ned Grow Garden. Jag blev nyfiken på appen nu när jag tillsammans med barnen börjat plantera blomfrön inomhus. Vad behövs för att något ska växa?  Det visar appen tydligt men jag blir stressad att hinna med regnmoln, solen och hjälp där dyker även skadedjur fram! Här gäller det att vara koncentrerad. Jag har ej provat appen med barnen men det blir en utmaning att se hur barnen utforskar "spelet".  Appens olika delar visar naturens olika kretslopp. Lööf 98 /10  Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen............/ Kicki (Christina Claesson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar