Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

Deltagare - Förskola

Deltagare och deras inriktning
Började arbeta med lärplattorna ht 2011 & vt 2012
Veronica Karlsson - Vattentornet
Annika Johansson - Ängen
Karin Gustavsson Rydberg
Maria Karlsson - Gläntan
Mirja Skeppstedt Clöve - Vattentornet
Maria Stamm - Gläntan
Nina Welvestam - Ängen
Elisabeth Gauffin Hjorth - Sjöstugan
Bitte Svensson - Sjöstugan
Marita Karlsson - Sjöstugan
Jenny Hellqvist - Solrosen
Ahlem Ferchichi - Solrosen
Marie Fredriksson - Kristallen
Annelie Theoren- Kristallen
Barbro Karlsson - Ringleken
Inga-Lill Ahlin - Vattentornet
Inger Andersson - Björkbacken
Cecilia Henningsson - Skogsbäcken
Madde Östh - SkogsbäckenDeltagare och deras inriktning - iPad 3
Började arbeta med lärplattorna mars - 2013

Linda Turesson - Sjöstugan
Barbro Svensson - Sjöstugan
Anneli Arnekleiv - Sjöstugan
Sammanfattning av arbetet med iPad på Skutan, Sjöstugan - Våren 2013
Under våren 2013 har vi fått möjlighet att delta i Gnesta kommuns iPadprojekt. Vi på avdelningen Skutan på Sjöstugan har inlett arbetet med att börja bekanta oss med vårt nya verktyg och se vilka nya möjligheter som det skapar för oss i vår verksamhet.

När vi skulle börja ladda hem appar tyckte vi att det kändes svårt till en början att avgöra vilka som vi ska använda på förskolan. Vår verksamhet ska alltid utgå från läroplansmålen och vi hittade en sida på nätet som rekommenderade 91 appar för förskolan kopplade till läroplansområdena. Vi har även fått tips på bra appar från kollegor och föräldrar.

Vid några enstaka tillfällen har det varit möjligt att sätta sig med något barn och då har syftet vara att barnet ska få tillägna sig språket. Vi har kategoriserat apparna i mappar efter språk, matematik, NTA, pussel, memo, dra-fingret mm.

De erfarenheter vi gjort är att det är svårt att hitta tillfällen att sätta sig med något barn i taget och använda sig av iPaden. Eftersom det är stora barngrupper så blir det väldigt sårbart om en personal ska sätta sig med ett eller två barn. När vi varit färre barn har det fungerat bättre. Däremot har vi använt iPaden till att dokumentera vårt så-projekt under våren och det har fungerat stålande.

Inför hösten tänker vi fortsätta att utveckla vårt arbete med lärplattan och få in den som ett verktyg som används dagligen både av barn och personal. Vi hoppas att kommunen kommer att starta upp fler iPad-grupper till hösten så att vi får möjlighet till fler iPads på avdelningen eftersom vi är tre personal och 21 barn på en iPad.
 
Barnen har fått rita och berätta hur de tror att frön växer och vad det kommer att bli för blommor.Kjerstin  Wegler - Gläntan
I appen Kul för barn finns flera olika spel som jag tycker passar barn 2-4 år. Alla spelen har underbara foton.
Jag prövade ett memory med ett barn. Ett plus tycker jag är att bilden visas en stund extra när barnet har fått ett par av korten. Det ger tid att benämna vad som finns på bilden. Med det barnet var det lätt att inleda samtal runt bilderna.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn:
#     utvecklar intresse för bilder, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
#     Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp."                                         Lpfö 1998/10
 

                                                                                                                                                       
Gratisappen Nallemix 1 finns två olika spel där barnet kan öva sortering och kategorisering. Det ger också möjlighet att testa barnets ordförråd - kan det benämna sakerna på bilderna?


"Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld".      
                                                                        Lpfö 1998/10
 

Jag har prövat appen Toca store tillsammans med en fyraåring. Man får välja vilka varor man vill sälja i affären, vad kunden köper, bestämma hur mycket det kostar, räkna pengar och packa allt i en kasse. Allt det här tränar bl.a. begrepp, ordförråd, matematik och spelet är även tänkt att träna samarbete.

Det finns information (på engelska) till föräldrar hur spelet är tänkt att användas.

Marie Hjelm - Vattentornet
Sammanfattning:
Arbete med Ipad förskolan Vattentornet, avdelning Pumpen
( barn 3-6 år)

Vårt arbete med Ipad har sett olika ut och har fyllt olika syften. Dels har vi använt oss av den som ett verktyg för pedagogisk dokumentation då den har följt med oss på våra upptäckter och utforskanden i vår vardag, på förskolan men även på utflykter som till skogen eller andra platser i vår omgivning. Sedan har vi följt upp detta tillsammans med barnen och reflekterat kring det vi gjort/ sett/upplevt/utforskat genom bilder och film.

Några av våra barn har visat på stort intresse för klockan och haft svårigheter att förstå hur mycket tid är. Här har vi använt oss av appar som Moji Klockis för att träna på klockan, hel, halv och kvart. Detta har skett enskilt, tillsammans med en pedagog eller tillsammans med några andra kamrater och en pedagog. Då vi märkt att många av barnen har svårt att uppfatta hur långt en vis tid är har vi arbetat med appen Timstock som blir ett enkelt hjälpmedel för barnen att få en bild av hur lång en minut är, 10, min osv. Genom denna app har barnen blivit mindre beroende av oss vuxna gällande hur lång tid något är då de istället använt sig av denna app som hjälpmedel. Denna app har även bidragit till en förenklad turtagning mellan barnen i deras arbete med Ipaden då den larmar när den angivna tiden har gått ut.
Vi har arbetat i ett ljusprojekt under våren och har även där dragit nytta av Ipaden i vårt arbete. Förutom dokumentation så har vi använt oss av appen Magnifier som fungerar som ett förstoringsglas i Ipaden där barnen har undersökt olika föremål i sin vardag. Likaså har vi använt appen Gravitarium som är en app med ljus och färg som formar olika mönster utifrån beröring på skärmen.
Vi upplever att Ipaden är ett fantastiskt verktyg i verksamheten och det finns inget stopp på vad man kan göra med den. Genom att tillsammans med barnen och kollegor emellan fortsätta använda den aktivt i verksamheten, reflektera kring det vi gör, tipsa varandra så kan inte jag se några begränsningar över vad man kan göra med en Ipad i förskolan.
Att få möjlighet att träffa andra som arbetar med Ipaden i liknande verksamheter ser jag också som utvecklande då man kan delge varandra om ens erfarenheter och utforskanden kring ens arbete med Ipaden i verksamheten och på så vis utveckla och lära av varandra.
Jennica Magnusson - Solrosen
Vi har använt lärplattan som ett toppen verktyg för dokumentation! Så bra och lätt och bara att maila vidare till föräldrarom man vill det. Vi har använt och testat många olika appar-framför allt de med vatten, eftersom vårt projekt arbete handlar om vatten. Alltid kul att testa och uppleva tillsammans!
Vår erfarenhet är att lärplattan drar barnen till sig -många barn har erfarenhet av iPhones och iPads hemma och vet precis vad de vill göra eller "spela".Där känns det som jag har en viktig roll som pedagog att begränsa och se till att det finns en pedagogisk vinning och kvalité i det vi tillhandahåller. Det krävs en fortsatt pedagogisk diskussion om hur vi i förskolan ska förhålla oss till lärplattan och den nya tekniken. Hur turtagning och samspel ska se ut m.m.Ulla Grankvist - Björkbacken
Karolina Karlsson - Ängen
Lena Oskarsson - Tallen
Katarina Fredriksson - Korallen
Mikaela Palmgren - Björkbacken
Lizett Bergvall - Tallen
Hallgerd Sjödin - Kristallen
Marianne Carmstad Johansson - Korallen