Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

söndag 9 juni 2013

Studiebesök

iPad, eller lärplatta har många olika användnings områden. I arbetet med elever som är i behov av konkretisering så fungerar lärplattan väldigt bra. Inom särskolan använder vi upplevelse baserat lärande i den mån det går. För oss innebär det bland annat många studiebesök. Ett studiebesök är undervisning förlagd på annan plats. Jag har valt att experimentera med lärplattan som hjälpmedel för att hitta nya sätt att arbeta. Vid detta tillfälle fick eleverna en varsin lärplatta med videoinstruktioner. Varje elev fick fem uppdrag att utföra. Uppdraget var att filma sig själv och utställningen. Det lyssnade på mina instruktioner och utförde sedan sitt uppdrag.

Att samla information och utföra sina uppdrag innebär inte alltid att skriva med penna och papper eller via tangentbord. Vi måste tänka större och på andra sätt för att nå alla elever, det ingår i vårt uppdrag.

Som alltid när nya saker provas ut så lär jag mig nya saker. Hörlurar till varje elev hade underlättat arbetet då det var väldigt många skolklasser som var där samtidigt som oss. Mikrofonen är även den väldigt känslig och plocka in allt ljud runt i kring. 
Eleverna fick nästa dag göra om sina filmer i skolmiljö, då under lugnare omständigheter. De filmer de spelat in på museet fungerade fortfarande som anteckningar av de fakta som de samlat.

Eleverna använde då den vanliga filmkameran som finns med i lärplattan.

söndag 2 juni 2013

Öppethus

Öppethus!!


Vi har för någon vecka sedan haft öppethus på vår nya förskola, det vart mycket lyckat. 
Flera kom och tittade, och några har visat intresse för en plats hos oss. Det visade sig att endel av dom inte hade en aning om att vi fanns. Och endel hade sett i tidningen eller läst på Facebook .
Jag tror att det kan var en bra idé för förskolorna visar upp sig och det man håller på med. 
Flera föräldrar är intresserade :-)

Mvh Lisa på fsk Tallen 

Färger

Färger


Vi har sakta men säkert kommit igång med färger på frukter och natur. Ett mycket intressant och lärorikt ämne.
Men jag undrar om de är någon som vet bra appar om just frukter och färger.
Har sökt men inte riktigt hittat rätta appen.


Mvh Lisa från fsk Tallen


lördag 1 juni 2013

Tidsuppfattning...

Det är ofta svårt för barnen att få en uppfattning om tid. Hur lång tid är en minut,
fem minuter eller tjugo minuter? Denna app som heter Timstock ger barnen
ett verktyg att skapa sig en uppfattning om tid. Den är uppbyggd med lampor
som lyser där varje lampa motsvarar en minut, efter en minut har gått slocknar
en lampa osv. Det går att ställa in på 5,10,15 och 20 min och ger ifrån sig en
larmsignal då den inställda tiden gått ut. Detta har bidragit till att barnen lättare
kan klara av turtagning med hjälp av denna app samt får en klarare uppfattning
om hur lång tid det är kvar av tiden på den pågående aktiviteten med lärplattan.
Testa gärna! Du hittar den på följande länk:

Lycka till!