Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

söndag 9 juni 2013

Studiebesök

iPad, eller lärplatta har många olika användnings områden. I arbetet med elever som är i behov av konkretisering så fungerar lärplattan väldigt bra. Inom särskolan använder vi upplevelse baserat lärande i den mån det går. För oss innebär det bland annat många studiebesök. Ett studiebesök är undervisning förlagd på annan plats. Jag har valt att experimentera med lärplattan som hjälpmedel för att hitta nya sätt att arbeta. Vid detta tillfälle fick eleverna en varsin lärplatta med videoinstruktioner. Varje elev fick fem uppdrag att utföra. Uppdraget var att filma sig själv och utställningen. Det lyssnade på mina instruktioner och utförde sedan sitt uppdrag.

Att samla information och utföra sina uppdrag innebär inte alltid att skriva med penna och papper eller via tangentbord. Vi måste tänka större och på andra sätt för att nå alla elever, det ingår i vårt uppdrag.

Som alltid när nya saker provas ut så lär jag mig nya saker. Hörlurar till varje elev hade underlättat arbetet då det var väldigt många skolklasser som var där samtidigt som oss. Mikrofonen är även den väldigt känslig och plocka in allt ljud runt i kring. 
Eleverna fick nästa dag göra om sina filmer i skolmiljö, då under lugnare omständigheter. De filmer de spelat in på museet fungerade fortfarande som anteckningar av de fakta som de samlat.

Eleverna använde då den vanliga filmkameran som finns med i lärplattan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar