Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

lördag 25 januari 2014

I appen Gro Recycling får du sortera skräp i tre tunnor, efter en stund töms en av tunnorna och ersätts med en ny så att du får nya saker att sortera. Den tömda tunna kommer till en fabrik och innehållet återvinns till något nytt som används på en picknick i appen.
Tunnorna gläfser när de spottar ut saker de inte vill ha, det blir en hel del ljud och troligen skratt bland barnen, men de lär sig sortera plast, kartong, batterier, glas, metall och kompost.  Jag tror appen passar för förskolan och förskoleklass, kanske åk 1 också.
"Gro tar verkligen vara på möjligheten att tidigt lägga grunden för barns lärande kring hållbar utveckling" säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik och innehavare av UNESCO-professur.

Läs mer om Gro Recycling i App Store

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar