Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

söndag 7 oktober 2012

Lustfyllt lärande i förskoleklass

Lärplattan är som gjord för barn. De ställs inför utmaningar och stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.Med lärplattan utmanas barnens nyfikenhet och förståelse för språk och matematik. Jag knyter apparna till pågående tema eller aktivitet. Jag vill påvisa ett tydligt pedagogiskt innehåll med de appar vi arbetar med.Jag tycker apparna är "lagom långa" så det blir lätt för barnen att turas om. När jag arbetar med lärplattan och barnen så försöker jag hela tiden se vad som händer i barngruppen och vad de är intresserade av. Jag lyssnar för att höra hur de pratar och samtalar med varandra också är jag ute för att upptäcka ett lärande.Att vara lika planerad med lärplattan som i "vanlig" undervisning har jag märkt är viktigt. Jag behöver innan planera hur det ska genomföras men också försöka följa upp det barnen arbetar med för att sedan kunna göra en utvärdering. Jag vill kunna diskutera och samtala med barnen under lärandes gång och försöka vara delaktig i deras läroprocess men också göra dem själva uppmärksamma på processen.
Anneli BäckströmInga kommentarer:

Skicka en kommentar