Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

torsdag 18 oktober 2012

Amazing Alex
Det här är ett roligt, utmanande och kreativt spel. Spelet består av banor med olika mål. Man får olika hjälpmedel för att bygga upp en kedjereaktion så att man når målen. Klarar man målen får man stjärnor. Har man tillräckligt många så kan man bygga egna kluriga banor. Det här spelet ger bra tillfälle att tillsammans fundera och prata om hur man kan lösa problemen.
Tips från Vickie och Veronika

Läs mer om Amazing Alex.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar