Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

måndag 17 september 2012

Jag har inte börjat jobba med ipaden ordentligt än tyvärr. Men innan semester fick barn som är 4 år prova memo-game. Det är ett memory där man kan spela in med egen röst och säga vad som finns på bilden. I staplar bredvid själva spelplanen så ser man vems tur det är och hur många par man har.
Här får man in språket. Man tränar även turtagning.  Det var lite svårt, trots åldern, att vänta på sin tur.
Då jag kommer jobba med 1 åringar mottager jag gärna tips på appar för de minsta barnen.
//Cissi skogsbäcken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar