Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

söndag 23 september 2012

Introduktion av IPAD i förskoleklass

Förskoleklass B på Frejaskolan har tillgång till en Ipad, när vi började arbeta med den
lät jag dem välja fritt bland de appar vi vuxna valt ut. Snart märkte vi att att det alltid var samma
barn som valde att arbeta med "paddan" och att de alltid valde samma appar. För att se till att alla
i klassen fick chans att prova, har vi nu under några veckor delat in barnen i grupper och introducerat och gått igenom appar som vi vuxna har valt. De har tillsammans fått jobba med just dem och inte har haft möjlighet att välja lika fritt som förut. Vi tycker att detta har varit positivt, flera av barnen har sedan jobbat mycket med de appar vi vuxna introducerat och barn som tidigare inte visat intresse för att jobba med "paddan" har nu fått upp ögonen för att jobba med den.
Det här är ett urval av appar som vi använder: bokstavspussel, stavningslek, ordens magi i svenska.
Hungriga fisken och siffermix1 i matematik. Vi är noga med att "paddan" inte är en leksak utan ett pedagogiskt verktyg. Barnen har begränsad tillgång till "paddan" och användandes av den är styrd av oss vuxna. Detta för att användandes ska uppfylla syftet med "paddan" som ett pedagogiskt verktyg.
Anneli Bäckström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar