Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

måndag 6 maj 2013

Tips på appen "Pic Collage"!!!


Med gratis appen "Pic Collage"(se länk i slutet av detta inlägg )kan du snabbt och snyggt göra en proffsig dokumentation -jag gillar appar där jag kan lägga till pratbubblor och tankebubblor och skriva direkt på bilden -det blir proffsigt och snyggt, men jag gillar även mina egna "amatöriga " hemsnickrade dokumentationer med limmad text och sned klippta bilder som barnen hjälpt mig med. Vet inte vad jag gillar mest och inte vad föräldrar föredrar men viktigast är väl att det blir gjort och att det bidrar till det pedagogiska arbetet. Tidsåtgången spelar även roll -så snabbt och smidigt är ju alltid bra! Syftet med dokumentatinen varierar ju också så man kan kanske välj båda -beroende på syfte.

Lpfö98/10
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. 
  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.

    https://itunes.apple.com/se/app/pic-collage/id448639966?mt=8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar