Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

tisdag 13 december 2011

ABC mysteriez & mysteriez

I dessa två appar ska eleven hitta alla bokstäver i engelska alfabetet.
Varje bokstav finns i ramen. Efter att bokstaven är markerad så "släcks" den, då vet man att den är klar.

Det går på tid. Behöver man pausa mitt i spelet så går det.
Tyvärr så är tiden ganska knapp för många, men det är samtidigt en morot att kämpa vidare.

Det finns också en motsvarighet med siffror. En bra och rolig träning.

ABC mysteriez och mysteriez!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar