Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

måndag 3 mars 2014

Quizlet, plugghjälp inför tester och prov.

Mina elever vill av vana träna glosor i engelska med utgångspunkt i svenskan. Jag har hittat ett sätt som efter en månad av användning fortfarande sporrar eleverna och ger goda resultat som i sin tur ger dem självförtroende. Eleverna tycker själva att det är roligt och de upplever att de lär sig.

Appen heter Quizlet. Den är inte knuten till iOS eller Android utan används lika väl vid en dator. Det är inget nytt med metodiken men upplägget tilltalar och spelen lockar fram tävlingsinstinkten.

Av vad jag förstår lämpar sig Quizlet att användas i princip samtliga ämnen, jag har själv dock endast prövat i engelska. En bonus är att gloslistor för kända läromedel redan finns tillgängliga, jag behöver då inte skapa något själv utan kan kopiera och redigera.

Jag använder gratisversion och har skapat grupper för de elever jag undervisar. Jag tilldelar grupperna  gloslistorna och eleverna skapar själva profiler som vi sedan ansluter till grupperna. Jag kan där följa deras utveckling och resultat. Eleverna uppskattar spelen där de tävlar på tid mot varandra. Jag använder även deras genererade tester när vi väl har glosförhör.

Med varma rekommendationer: Quizlet

Till AppStore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar