Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

tisdag 9 april 2013

Arbeta med bråkräkning

Vi arbetar med bråkräkning i årskurs 3-5. Jag har laddat ner några appar som jag bedömer kan stödja arbete med följande centrala innehåll:

  • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk-och decimalform.
Vi arbetar även med syfte att:
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att upptäcka estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.
  • Genom undervisning ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.
Den första appen var Djungelbråk, vi tittade på den tillsammans  på Smartboarden. Sedan fick eleverna arbeta parvis med den ca 10-15 minuter på lärplattor ( jag lånade ihop några plattor). De började med området Lär dig, där det finns små förklaringar av täljande, nämnare, bråk, blandad form och oegentliga bråk. Sedan övade de på appens områden Namn, Jämför, Konvertera, Addera och Multiplicera.

Eleverna tyckte att de hade lärt sig nya saker av arbetet. Min reflektion var att de fick möta nya saker, addition och multiplikation, som vi inte har "gått igenom" ännu, men i appen och med korta förklaringar av mig började de förstå en del av det. Jag tycker det är en styrka att få möta nya saker och att snabbt få bekräftelse på om svaret är rätt, eller helt enkelt klicka fram svaret och att då efter en stunds övande börja förstå hur addition eller multiplikation fungerar. Jag bedömer att det blev mest färdighetsträning första passet men nästa gång kan vi se på appen på Smartboarden igen och knyta mer till vardagliga situationer och samband med procent-och decimalform.

Läs om appen Djungelbråk på Skolappar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar