Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

tisdag 18 december 2012

Tid/klockan

I den nya uppdaterade versionen så har klockan en annan funktion än tidigare.
Du kan nu lägga in tider på olika platser i världen och få en visuell bekräftelse på vart i världen staden ligger och se tiden och tidsskillnaden gentemot Sverige. Den fungerar nu som ett pedagogiskt hjälpmedel kring uppfattning av tid och förståelsen för tidzoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar