Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

torsdag 31 maj 2012

Filmen, det färdiga resultatet

Nu har vi gjort klart våra kortfilmer i I can animate och iMovie.
Först fotofilmar elven i I can animate sedan hämtar man upp filen i iMovie. I appen iMovie som verkligen är bra kan eleven lägga till ljud och andra effekter.

För eleverna så har detta varit ett uppskattat arbete. Det jag lärt mig och som jag kommer att tänka på i fortsättningen är att detta tar mycket mer tid än vad jag hade räknat med. (självklart beroende på elevgrupp).
Det som fungerat bäst är de tillfällen då vi vikt större delen av dagen åt detta. Det finns flera anledningar till detta, den som jag vill lyfta fram är att det är svårt att få samma avstånd och position med iPad - kuliss. Samma sak gäller ljuset. Att filma vid ett tillfälle/ en dag är optimalt.

Att använda "klutt" för att håla fast kuliss och iPad är också något vi lärt oss.

När det är dags att lägga på ljudet i iMovie så behöver det också vara tyst runt i kring den som arbetar med att lägga till tal eller berättar röst. Micken är väldigt känslig och tar lätt upp oänskade ljud.

Det är flera bra och tydliga moment i arbetet.
1. Skriv manus.
2. Rita upp händelseförloppet i serie layout.
3. Gör kuliss.
4. Börja fota i I can animate. Många bilder behövs för att skapa en hel film.
5. Flytta över filmen i iMovie, lägg till berättar röster eller andra ljud.

Om man använder alla delarna ovan så möjligör man också för eleven att arbeta mer självständigt.
Eleven kan själv titta i manus eller serie layout vad som kommer som nästa steg.

Vi kommer att fortsätta att göra fler filmer, nu vet vi hur det fungerar.
Eleverna ser själva vad de behöver tänka på nästa gång de skapar en film.
Prova du också, lycka till!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar