Förskoleklasselever på Kvarnbackaskolan

lördag 1 juni 2013

Tidsuppfattning...

Det är ofta svårt för barnen att få en uppfattning om tid. Hur lång tid är en minut,
fem minuter eller tjugo minuter? Denna app som heter Timstock ger barnen
ett verktyg att skapa sig en uppfattning om tid. Den är uppbyggd med lampor
som lyser där varje lampa motsvarar en minut, efter en minut har gått slocknar
en lampa osv. Det går att ställa in på 5,10,15 och 20 min och ger ifrån sig en
larmsignal då den inställda tiden gått ut. Detta har bidragit till att barnen lättare
kan klara av turtagning med hjälp av denna app samt får en klarare uppfattning
om hur lång tid det är kvar av tiden på den pågående aktiviteten med lärplattan.
Testa gärna! Du hittar den på följande länk:

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar